Darling West i ABC Studio

ABC Studio har starta opp att konsertserien ABClive!

Etter nokre år med opphald har vi i ABC Studio starta opp att konsertserien, ABClive.

Fyrst ut var Darling West som leverte ein fantastisk konsert i studio. Takk til Darling West og ikkje minst publikum!

Neste konsert i ABC Studio er 25.september med Kine Nesheim.

Fleire konsertar vil bli annonsert etterkvart! Følg med på facebook sidene til ABC Studio.

www.facebook.com/abcstudioetne

Tilbake