ABC kan tilby ein totalpakke frå utvikling, innspeling, etterarbeid, til produksjon av ferdig produkt. Juni 2010 starta labelen ABC Tunes opp. Labelen gjev ut mykje av den musikken som er produsert i ABC Studio og femnar om mange ulike sjangrar.

ABC Tunes

Sidan 2010 har ABC Tunes vore delaktige i heile 70 utgjevingar. Dei siste åra har det i hovudsak vore digitale utgjevingar og med distributøren Musikkoperatørene er ABC Tunes sine utgjevingar å finne på dei aller fleste straume - og nedlastingstenester. Under finn du nokre av våre utgjevingar.

Sjå utgjevingar

Siste utgjevingar