Ny dagleg leiar!

Torleif tek over som dagleg leiar.

ABC Studio går no inn det femtande driftsåret i Etne. Mykje spanande har skjedd sidan oppstarten , men me ynskjer å stadig videreutvikle konseptet vårt. Difor ser me det no som hensiktsmessig med ei lita omorganisering . Stig Morten som har vore dagleg leiar sidan oppstarten får nye oppgåver og me er svært glade for at Torleif no tek over som dagleg leiar.

Tilbake